Ugdymas

Vaikų darželis „Jūrų žvaigždutė“ dirba pagal individualią ugdymosi programą, parengtą pagal Švietimo ir Mokslo ministerijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymosi atnaujintas programas, norminius teisės aktus, atsižvelgiant į vaikų raidos ypatumus ir poreikius.

Mes siekiame derinti naujausius ir veiksmingiausius ugdymosi programų elementus.

Mūsų kvalifikuotų mokytojų tikslas – sukurti grupėse tokią aplinką, kurioje Jūsų vaikučiai būtų saugūs dvasiškai ir fiziškai, bei gautų visapusišką ugdymą(si). 

Į vaiką orientuotas ugdymas

Atsakingos ir kompetentingos mokytojos ugdo vaikaus, remiantis ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis, bendrąja priešmokyklinio ugdymosi programa, norminiais teisės aktais, atsižvelgiant į vaikų raidos ypatumus bei poreikius.

Vaikai dalyvauja papildomo ugdymosi būreliuose, kurios puikiai praplečia ir praturtina pagrindines ugdymosi programas bei skatina vaikus visapusiškai tobulėti.

Visi „Jūrų žvaigždutės“ auklėtiniai yra apdrausti bendrosios civilinės atsakomybės ir nelaimingų atsitikimų draudimu.

Ugdymo priemonės

Ugdymo priemonės, taikomos darželyje:


ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas sudaro;

priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, integruotas „OPA PA” priemonių komplektas (vyksta atnaujinimas);

emocinio intelekto ugdymosi programa „Kimočiai”;

socialinio emocinio ugdymo programa „Zipio draugai”;

STREAM metodikos elementai;

eTwinning projektai;

respublikiniai ir tarptautiniai projektai ir parodos;

edukacinės išvykos.

Grupės ir klasės

Mūsų darželyje vaikams suteikimos galimybės lankyti šiuos būrelius:

muzikos terapiją:

šokius;

teatro ir kūrybiškumo pamokėles;

anglų kalbos užsiėmimus.

Papildomo ugdymo užsiėmimai vyksta pagal atskirą tvarkaraštį. Būreliams taikomas mėnesinis mokestis, atsižvelgiant į lankytus užsiėmimus.