Taisyklės

Pagrindinės vidaus tvarkos taisyklės

  • Vaikai atvedami į grupę ir paimami iš darželio, tik informavus dirbantį grupės personalą. Vaiką atvesti ir pasiimti iš darželio gali tik tėvai arba raštiškai tėvų nurodyti asmenys.
  • Draudžiama neštis žaislus ar priemones, kurios gali pakenkti vaikų ir pedagogų saugumui bei sveikatai.
  • Vėluojantys nepertraukinėja auklėtojų organizuojamų veiklų proceso ir laikosi tylos.
  • Įstaigą gali lankyti tik sveiki vaikai. Susirgus vaikui darželyje, auklėtojos privalo pranešti tėvams, paprašydamos jį skubiai pasiimti iš grupės.

Prasidėjus mokslo metams, tėvai aprūpina vaiką asmens higienos priemonėmis (pagal poreikį dantų šepetukas, pasta, šukos ir pan.), sportine apranga ir kitais vaikui būtinais daiktais.

Apie svarbius įstaigos įvykius, tarybos nutarimus, susirinkimus ir pan. tėvai informuojami elektroniniu paštu, uždarose fb grupėse, internetinėje svetainėje www.juruzvaigzdute.lt, taip pat informacija skelbiama grupių stenduose.

Grupių tėvų susirinkimai renkami ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

Abipusė pagarba ir supratimas – labai svarbūs kokybiškam bendravimui, todėl prašome nespręsti kilusių konfliktinių situacijų vaikų akyse, nekomentuoti auklėtojų ir kitų darželio darbuotojų elgesio vaikui girdint, nekalbėti pakeltu tonu.

  • Darželio darbo laikas –    I-V  7:00-18:00 val. 
  • Esant poreikiui, 18:00-20:30 veikia pailgintos dienos grupė.
  • Savaitgaliais bei valstybinių švenčių dienomis nedirbame.
  • Ugdomosios veiklos pradžia – 9:30 val.

Labai prašome neplanuoti išvykų ugdomosios veiklos laikotarpiu, stengtis nevėluoti.

Pasidalinti šiuo įrašu