Ugdymas

Vaikų darželis „Jūrų žvaigždutė“ dirba pagal individualią programą, parengtą vadovaujantis švietimo ir mokslo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų nuostatomis, norminiais teisės aktais, „Gera pradžia" metodikos principais bei kitų įstaigų patirtimi, atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus ir poreikius. Mes siekiame derinti geriausius ir veiksmingiausius ugdymo programų elementus.

 

Mūsų kvalifikuotų mokytojų tikslas - sukurti grupėse tokią ugdomąją aplinką, kurioje Jūsų vaikučiai būtų saugūs ir dvasiškai, ir fiziškai.

 

„Geros pradžios" metodikos, diegiamos Lietuvoje nuo 1996 m., filosofija visiškai dera su Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcija.

 

Pagrindiniai į vaiką orientuoto ugdymo nuostatai ir principai:

 • vaiko pažinimas; 
 • pagarba jam ir jo išskirtinumui; 
 • skatinimas pačiam rasti sprendimą ir dalytis sumanymais; 
 • kiekvieno vaiko ugdymo individualizavimas, atsižvelgiant į augimo ir vystymosi tempą; 
 • galimybė rinktis pasaulio pažinimo ir patirties kaupimo būdus; 
 • pozityvaus vertinimo siekiamybė; 
 • šeimos dalyvavimo darželio veikloje skatinimas, traktuojant šeimą kaip ugdymo partnerę.

 

Papildomas ugdymas

Mūsų darželyje vaikučiai lanko šiuos būrelius:

 • muzikos terapija;
 • dailė ir keramika;
 • šokiai;
 • teatro ir kūrybiškumo pamokėlės;
 • mankšta su kineziterapeute;
 • karatė;
 • futbolas;
 • anglų kalba.

Papildomo ugdymo užsiėmimai vyksta pagal atskirą tvarkaraštį.