Ugdymas

Vaikų darželis „Jūrų žvaigždutė“ dirba pagal individualią programą, parengtą vadovaujantis švietimo ir mokslo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų nuostatomis, norminiais teisės aktais, „Gera pradžia" metodikos principais bei kitų įstaigų patirtimi, atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus ir poreikius. Mes siekiame derinti geriausius ir veiksmingiausius ugdymo programų elementus.

 

Mūsų kvalifikuotų mokytojų tikslas - sukurti grupėse tokią aplinką, kurioje Jūsų vaikučiai būtų saugūs dvasiškai ir fiziškai bei gautų visapusišką ugdymą(si).

 

Pagrindiniai į vaiką orientuoto ugdymo nuostatai ir principai:

 • vaiko pažinimas; 
 • pagarba jam ir jo išskirtinumui; 
 • skatinimas pačiam rasti sprendimą ir dalytis sumanymais; 
 • kiekvieno vaiko ugdymo individualizavimas, atsižvelgiant į augimo ir vystymosi tempą; 
 • galimybė rinktis pasaulio pažinimo ir patirties kaupimo būdus; 
 • pozityvaus vertinimo siekiamybė; 
 • šeimos dalyvavimo darželio veikloje skatinimas, traktuojant šeimą kaip ugdymo partnerę.

Ugdymo priemonės, taikomos darželyje:

 • ikimokyklinio ugdymo programa;
 • priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, integruotas "OPA PA" priemonių komplektas;
 • emocinio intelekto ugdymo programa "Kimočiai";
 • socialinio emocinio ugdymo programa "Zipio draugai";
 • STREAM metodikos elementai;
 • eTwinning projektai;
 • respublikiniai projektai ir parodos;
 • edukacinės išvykos.

Papildomas ugdymas

Mūsų darželyje vaikučiai lanko šiuos būrelius:

 • muzikos terapija;
 • šokiai;
 • teatro ir kūrybiškumo pamokėlės;
 • anglų kalba (pagal poreikį).

Papildomo ugdymo užsiėmimai vyksta pagal atskirą tvarkaraštį. Būreliams taikomas mėnesinis mokestis, atsižvelgiant į lankytus užsiėmimus.